Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności lub nie akceptujesz Regulaminu Sklepu, prosimy o NIE ZAKŁADANIE Konta.

Definicje

Sklep internetowy sklep.Eurowizja.biz zwany też Sklep – elektroniczny system sprzedaży oparty na platformie IAI.SHOP, działający w Internecie i przeznaczony dla osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, udostępniony Kupującemu przez Sprzedającego na zasadach opisanych Regulaminie

Regulamin- zbiór zasad określający sposoby i możliwości korzystania ze Sklepu sklep.Eurowizja.biz

Klient – osoba dokonująca rejestracji w Sklepie sklep.Eurowizja.biz

Kupujący – osoba posiadająca osobowość prawną lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonała rejestracji w Sklepie sklep.Eurowizja.biz, i której został przydzielony dostęp do Sklepu (posiada Aktywne Konto)

Użytkownik – Kupujący lub osoba/ firma, której Kupujący przyznał dostęp do swojego Konta w Sklepie sklep.Eurowizja.biz

Sprzedający - Eurowizja Sp. z o.o., z siedzibą w 01-242 Warszawa, przy Al. Prymasa Tysiąclecia 95/115, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200962. Numer NIP: 524 24 97 797. Numer REGON: 015724798. Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

Operator - Eurowizja Sp. z o.o., z siedzibą w 01-242 Warszawa, przy Al. Prymasa Tysiąclecia 95/115, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200962. Numer NIP: 524 24 97 797. Numer REGON: 015724798. Kapitał zakładowy: 50.000 PLN97 797, REGON: 015724798, KRS: 0000200962

Aktywne konto – dostęp do Sklepu sklep.Eurowizja.biz umożliwiający składanie zamówień

Dane Osobowe

W czasie procesu Rejestracji w Sklepie sklep.Eurowizja.biz zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Podanie danych następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - https://sklep.eurowizja.biz/client-new.php?register. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do procesu utworzenia Konta w Sklepie oraz realizacji zamówień. Nie podanie wymaganych danych nie pozwoli na założenie konta w Sklepie. Regulamin Sklepu znajdziesz tutaj: https://sklep.eurowizja.biz/Regulamin-cterms-pol-18.html

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów / Kupujących / Użytkowników przetwarzane są przez Eurowizja Sp. z o.o., z siedzibą w 01-242 Warszawa, przy Al. Prymasa Tysiąclecia 95/115, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200962. Numer NIP: 524 24 97 797. Numer REGON: 015724798. Kapitał zakładowy: 50.000 PLN.

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane WYŁĄCZNIE w celu realizacji umowy – wystawiania dokumentów sprzedażowych/ magazynowych i wysłania zamówień oraz – jeśli Kupujący/ Użytkownik wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Eurowizja Sp. z o.o..

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

Prawo dostępu do danych

Każdy Klient/ Kupujący/ Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz może je zmieniać lub usunąć. Czynności tych można dokonać po zalogowaniu na stronie Sklepu sklep.Eurowizja.biz w zakładce: Twoje Konto > Dane Osobowe. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Polityka prywatności

Eurowizja Sp. z o.o. właściciel Sklepu sklep.Eurowizja.biz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Kupującego/ Użytkownika w Sklepie sklep.Eurowizja.biz obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Eurowizja Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów / Kupujących / Użytkowników.

Niezapowiedziane wiadomości e-mail

Eurowizja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Eurowizja Sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany Regulaminu, wewnętrzne promocje, itp.), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste, itp.)

Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego warunki. Jednocześnie potwierdza, że rozumie iż rejestracja w Sklepie sklep.Eurowizja.biz oznacza akceptację jego Regulaminu.

Rejestrując się w Sklepie sklep.Eurowizja.biz Klienci/ Kupujący/ Użytkownicy wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego zawartych w formularzu danych osobowych w celach operacyjnych i marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na konta e-mail. (Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 roku - Dz. U. nr 144, poz.1204)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel